Tomáš Jecha

O autorovi


Pracuji jako .NET team lead a lektor. Skrze dotNETcollege nabízím formou kurzů a konzultací své znalosti z praxe firmám i jednotlivcům. Mojí specializací je ASP.NET MVC, .NET Core, architektura větších aplikací, optimalizace a databáze. Od roku 2009 obhajuji ocenění Microsoft Most Valuable Professional.


Profil tohoto autora byl importován z portálu WUG.CZ

Microservices pomocí gRPC v .NET Core 3

Open-source komunikační protokol gRPC je založený nad HTTP/2 a v základu používá velmi úspornou serializaci Protocol Buffers. Je podporován na řadě platforem a definuje společný formát komunikačního schématu. Během vyhrazeného času tomuto tématu představím koncepty gRPC, jejich podporu v .NET Core 3 a zmíním hlavní výhody i záludná zákoutí.
zobrazit více zobrazit méně

.NET Core prakticky s frameworky Angular nebo React

Představím možnosti moderních webových knihoven a frameworků v kombinaci s ASP.NET Core. Zmíním scénáře jednotného týmu i spolupráci front-end a back-end týmů používajících různé platformy. Podíváme se i na témata jako je hot-reloading, server-side rending nebo možné strategie deploymentu.
zobrazit více zobrazit méně

ASP.NET MVC Core

Populární framework ASP.NET MVC pro vývoj webových aplikací se dočkal několika vylepšeních na .NET Core platformě. Zde představím uvedené změny a popíšu, jak v ASP.NET Core MVC efektivně vyvíjet.
zobrazit více zobrazit méně

Deployment a distribuce

Jakým způsobem nejlépe nastavit deployment vaší .NET Core aplikace a jaké máte vlastně možnosti? Deployment na Windows nebo Linux? Na vlastní servery, k zákazníkovi nebo do cloudu? Věnovat se budu různým přístupům vhodným do různých prostředí a jejich srovnání.
zobrazit více zobrazit méně

Postupy při diagnostice větších .NET + SQL Server aplikací

Jak řešit situaci, kdy dostanete na starosti údržbu, rozšiřování nebo optimalizaci velkého systému vyvíjeného řadu let? Ukážu několik postupů, jak hledat slabá místa a plánovat optimalizaci ve scénářích aplikací .NET + SQL Server scénářích.
zobrazit více zobrazit méně

Messaging mezi aplikacemi a službami

Ať už navrhujete větší systém, píšete microservices nebo rozbíjíte monolitickou aplikace na menší kusy, je třeba zajistit komunikaci mezi jednotlivými částmi. Na této přednášce budu mluvit o možnostech messagingu od přímého volání API endpointů, až po využití routování a front zpráv pro zvýšení dostupnosti a škálování. Zmíním možnosti v cloudu i on-premise – budu srovnávat mimo jiné i technologie Service Bus, RabbitMQ nebo Event Grid.
zobrazit více zobrazit méně

Angular a ASP.NET Core

Tomáš Jecha 03.01.2018 3774
Kombinací frontendového frameworku Angular a .NET Core získáte silnou platformu pro tvorbu multiplatformních webových aplikací. Krom praktických ukázek budu mluvit i o vhodnosti použití na jednotlivé typech projektů.
zobrazit více zobrazit méně

1