Tagy

Odběry tagů můžete nastavit v sekci Moje odběry.

Xamarin Cross-Platform Application Architecture

Session about Xamarin cross-platform mobile application architecture and design principles which will help with code maintenance and which will boost application performance. Learn how to use Model-View-ViewModel and IoC patterns to keep clean code. Discover how Mvvm Cross framework helps Xamarin Platform developers sharing as much code as possible.
zobrazit více zobrazit méně

Visual Studio App Center for Xamarin Applications

Learn how to use Visual Studio App Center to configure continuous integration for Xamarin applications. Use crash and analytics SDK to monitor application performance and test user interface with Xamarin Test Cloud.
zobrazit více zobrazit méně

Xamarin Forms

Vojtěch Mádr 23. července 2018 1095
Jak rychle, efektivně a nativně vytvořit mobilní či desktopové aplikace? Framework Xamarin Forms vám kombinací jazyků C# a XAML umožňuje vytvořit aplikace pro platformy iOS, Android, UWP, MacOS a další, za pomoci sdílené UI vrstvy. Během přednášky si vysvětlíme základní principy tohoto frameworku a vytvoříme si jednoduchou multiplatformní aplikaci.
zobrazit více zobrazit méně

Xamarin Tools for Developers

Vojtěch Mádr 23. července 2018 1043
Chcete zefektivnit vývoj mobilních aplikací tvořených v Xamarinu? Na prezentaci si ukážeme zajímavé tipy na nástroje pro tvorbu mobilních (Xamarin) aplikací, které nám nabízí Visual Studio a Visual Studio for Mac.
zobrazit více zobrazit méně

Základy React Native

Vojtěch Mádr 23. července 2018 1016
Nejpopulárnější alternativa Xamarinu je v současné době framework React Native od firmy Facebook. Na této poslední přednášce si ukážeme, jak pomocí terminálu a VS Code můžeme vytvořit základní aplikaci v tomto frameworku a ukážeme si i rozdíly mezi touto technologií a vývojem v Xamarinu.
zobrazit více zobrazit méně

Komunikace Server - Aplikace, část 2 (Aplikace)

Roman Jašek 23. července 2018 1088
V rámci této přednášky napojíme mobilní aplikaci v Xamarinu na serverové API vytvořené v první části této dvoudílné přednášky a ukážeme si, jak přistupovat ke komunikaci v rámci mobilní aplikace.
zobrazit více zobrazit méně

Real-World Xamarin Application

Roman Jašek 23. července 2018 1052
Ukázka reálné aplikace vytvořené v Xamarin.Forms a nasazené v provozu. Ukážeme si strukturu aplikace, to, jak byla vytvořena, a jakých možností sdílení kódu se nám povedlo v aplikaci, která není pouhým demem možností Xamarinu, docílit.
zobrazit více zobrazit méně

Integrace Forms a nativních komponent

Roman Jašek 23. července 2018 1013
Bojíte se, že vás budou Xamarin Forms v něčem omezovat? Na této přednášce si ukážeme, jak Xamarin Forms kombinovat s nativními prvky a částmi UI. Ukážeme si i některé novinky z konference Connect(), například compressed layouts.
zobrazit více zobrazit méně

Visual Studio Team Services and Xamarin

Mykhail Galushko 23. července 2018 1018
How to use Visual Studio Team Services for CI/CD for your Xamarin app. Best practices to setup VSTS integration, save your time and forget about "works on my machine" issue.
zobrazit více zobrazit méně

Notifikace ve Xamarinu

Václav Šedivec 23. července 2018 1033
Ukážeme si, jak vytvořit jednoduchou Xamarin.Forms aplikaci, která podporuje lokální notifikace v rámci zařízení. Dále si ukážeme zavedení a nastavení push notifikací využívajících Azure Notification Hubs včetně konfigurace Notification Hub služby v Azure portálu. Podíváme se i na cílení zpráv jak na jednotlivá zařízení, tak na definované skupiny a jejich omezení.
zobrazit více zobrazit méně

Microsoft and Open-Source – A 'Brave New World'

Matt Warren 23. července 2018 1362
It's a 'brave new world' or 'hell has frozen over' (depending on your point-of-view). Microsoft is the top contributor on GitHub, they have opened-sourced their entire .NET platform and gone cross-platform!In this talk we will look at what the new 'Open-Source' Microsoft actually looks like, what they've done, how they're doing it and what it all means. From new features to compiler design meetings, from TechEmpower benchmarks to increased community contributions, we will examine it all!
zobrazit více zobrazit méně

What's new for performance in .NET Core 2.0

Ben Adams 23. července 2018 1379
Covering runtime changes, JIT changes and patterns to get the most from your code.
zobrazit více zobrazit méně
1 2 3 4 5 6 7