Tagy

Odběry tagů můžete nastavit v sekci Moje odběry.

Intro to DotVVM: What's in it for you

This is the first session of DotVVM Virtual Conference from April 2020. In this session, we'll introduce the DotVVM framework in general, and show you a basic demo of how it works.
⏲ Timecodes ⬇
Two scenarios when DotVVM is worth it - 00:06
What is DotVVM - 1:26
How to build new web apps in DotVVM - 3:32
How to start? - 10:59
Demo - 11:34
How does it work? - 24:07
DotVVM Controls - 30:04
DotVVM Features - 31:31
DotVVM Platform - 36:45
Resources - 40:42
zobrazit více zobrazit méně

Thinking in the MVVM way

In this session, we'll talk about the MVVM design pattern and explain how to use it in real-world scenarios - CRUD pages, multi-area pages and modal dialogs.
⏲ Timecodes ⬇
What Model-View-ViewModel means - 00:26
ViewModel in DotVVM - 2:56
ViewModel life cycle - 6:09
Demo Introduction (Grid and Detail page) - 8:46
Demo - 11:48
GridView control - 13:36
Route registration in DotvvmStartup - 14:25
Demo ViewModel - 16:00
DataContext property in View - 24:55
Visible property - 31:03
Combobox control - 31:58
Validation - 35:34
Kepp ViewModel simple - 44:19
ViewModel nesting - 49:00
Model dialog as custom user control demo - 51:21
Useful tips - 1:01:33
Working with Collections - 1:04:58
Dynamic CSS classes - 1:07:09
Summary - 1:08:43
zobrazit více zobrazit méně

Progressive Web Apps

In this session, we'll gonna talk about progressive web apps and their integration with DotVVM. We'll cover various PWA caching scenarios, and show a demo of a real-world progressive web app.
⏲ Timecodes ⬇
Introduction: 00:36
Web App Manifest file - 03:57
Service Worker - 06:30
Caching strategies - 17:49
Demo Introduction - 22:41
Trusted Web Activities (Android only) - 39:14
Google developer tools - 44:47
PWA builder - 46:46
Android application - 50:03
iOS application - 52:34
Real World PWAs - 56:28
Demo Service worker and notifications - 58:15
Summary - 1:22:24
zobrazit více zobrazit méně

Modernize your Web Forms apps with DotVVM

In this session, we'll focus on integration of DotVVM into existing Web Forms projects, and we'll talk about the decision of modernizing versus rewriting the entire application.
⏲ Timecodes ⬇
Why care about WebForms in 2020? - 01:29
How can DotVVM help - 10:42
Move to .NET Core - 12:35
Refactoring of business logic - 15:13
Migration process visualization - 22:29
Considerations - 37:59
Move back-end to .NET Core - 40:12
Complete migration scenario (Sample repository https://bit.ly/2yEgr0k) - 44:37
Cheat Sheet and ASPX Converter - 47:42
Demo migration - 49:00
Rewrite or modernize? - 1:36:49
zobrazit více zobrazit méně

Features for faster DotVVM apps

In this session, we'll cover some DotVVM features that can help you to speed up your application. We'll talk about static commands, block operators, Visible vs IncludeInPage property, and more.
⏲ Timecodes ⬇
@import directive - 00:52
Static command binding - 02:36
Block operator in command bindings - 17:04
IncludeInPage vs Visible properties - 27:58
@services directive - 31:13
Summary - 55:06
zobrazit více zobrazit méně

Boost your productivity with DotVVM Controls

In this session, we'll dig deeper into commercial DotVVM control packs: DotVVM Business Pack and Bootstrap for DotVVM, and show you some cool features.
⏲ Timecodes ⬇
DotVVM and third-party controls - 00:33
DotVVM community build controls - 04:38
Bootstrap for DotVVM - 06:04
Business Pack for DotVVM - 08:10
New features in Bootstrap for DotVVM - 11:13
zobrazit více zobrazit méně

Web API a generování dokumentace

Dokumentování RESTových API v .NET Core 3.0 není žádná dřina. Stačí vzít osvědčený standard, přimíchat NuGet balíčky, oprášit pár kousků kódu a seznámit se se smečkou užitečných služeb, které vám usnadní život.
zobrazit více zobrazit méně

Blazor a novinky v ASP.NET Core 3.0

Blazor již dávno není experimentální projekt pár nadšenců. Server-side Blazor bude součástí ASP.NET Core 3.0 a client-side Blazor v některém z dalších release. Přijďte se podívat, jak lze vytvářet SPA aplikace jen pomocí C#/Razor, kam směřuje tvorba webového UI pro ty, co nenašli zalíbení v JavaScriptu. Projdeme i další novinky chystané do ASP.NET Core 3.0.
zobrazit více zobrazit méně

.NET Core prakticky s frameworky Angular nebo React

Představím možnosti moderních webových knihoven a frameworků v kombinaci s ASP.NET Core. Zmíním scénáře jednotného týmu i spolupráci front-end a back-end týmů používajících různé platformy. Podíváme se i na témata jako je hot-reloading, server-side rending nebo možné strategie deploymentu.
zobrazit více zobrazit méně

ASP.NET Identity: Jak to dělat správně

Membership a role providers z ASP.NET jsou již naštěstí věcí minulosti. Nyní máme moderní ASP.NET Identity. Ale jak bezpečně řešit reset hesla? Dvoufaktorovou autentizaci? Reset 2FA tokenu? Nebo třeba přihlašování úplně bez hesel? Ukážeme si best practices pro implementaci přihlašování v ASP.NET aplikacích.
zobrazit více zobrazit méně

Microservices pomocí gRPC v .NET Core 3

Open-source komunikační protokol gRPC je založený nad HTTP/2 a v základu používá velmi úspornou serializaci Protocol Buffers. Je podporován na řadě platforem a definuje společný formát komunikačního schématu. Během vyhrazeného času tomuto tématu představím koncepty gRPC, jejich podporu v .NET Core 3 a zmíním hlavní výhody i záludná zákoutí.
zobrazit více zobrazit méně

DotVVM Minutes #3: Handling Enter and Escape keys in DotVVM

In order to provide good user experience for the users, websites should handle standard keys like Enter and Escape properly. In simple scenarios, you can just place the content in the form element and use the submit button, but you need more sophisticated tools in complicated situations like GridView inline editing or modal dialogs.
In this video, I'll write a custom Knockout binding handler which can handle Enter and Escape keys on any element and press the correct buttons. Then I'll wrap this functionality using DotVVM attached properties to provide IntelliSense in the markup.

https://www.dotvvm.com
https://github.com/riganti/dotvvm

Follow us on Twitter (https://twitter.com/dotvvm)
Ask us anything on Gitter (https://gitter.im/riganti/dotvvm)

zobrazit více zobrazit méně

1 2